• WBK WBBM
 • Robotik
 • Misykah
 • Selamat
 • Motto
 • Welcome1
 • Maklumat

Selamat Datang di Website MAN 1 KOTA BUKITTINGGI. Terima Kasih Kunjungannya

TATA TERTIB PERPUSTAKAAN

 1. Mengisi Daftar Kunjungan
 2. Tas Dan Barang Bawaan Lainnya Diletakan Pada Tempat Yang Telah Disediakan
 3. Menjaga Ketertiban, Kebrsihan, Ketenangan , Keamanan, Kenyamanan Dan Kerapian
 4. Tidak Dibenarkan Makan Dan Minum Diperpustakaan
 5. Buku/Koleksi Yang Telah Dibaca, Letakkan Ke Kembali Pada Tempat Semula, Sesuai Dengan Kelompok Buku Tersebut
 6. Apabila Koleksi/Buku Hilang, Harus Diganti Dengan Koleksi/Buku Yang Sama
 7. Kartu Anggota Perpustakaan Tidak Dibenarkan Di Pinjamkan Keteman Atau Orang Lain
 8. Peminjaman Koleksi Atau Buku Maksimal 8 (Delapan) Eksemplar Dalam Jangka Waktu 15 Hari, Bagi Yang Terlambat Mengembalikan, Akan Dikenakan Sanksi Denda Sebesar Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Perkoleksi Dan Perhari

CARA PEMINJAMAN KOLEKSI

 1. Mengsi daftar kunjungan
 2. Cari koleksi melalui OPAC (Online Public Acces Catalog) pada computer yang disediakan atau
 3. Langsung cari ke rak koleksi
 4. Menyerahkan koleksi/buku dan kartu anggota kebagian sirkulasi untuk dicatat kedalam aplikasi

 

CARA PENGEMBALIAN KOLEKSI

 1. Mengisi Daftar Kunjungan
 2. Menyerahkan Koleksi Kebagian Sirkulasi Untuk Dicatat Dalam Aplikasi